Błąd WebSpeed z procesu messenger (6019)

Connection failure for host localhost port 5162 transport UDP. (9407)

Content-Type: text/html Błąd WebSpeed z procesu messenger (6019)

Błąd WebSpeed z procesu messenger (6019)

Msngr: Podana nazwa serwisu nie istnieje lub ma zły format. (5825): proweb_ue