PROWEB Informacje
 


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11 A


    O Bibliografii


        Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje ona opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez naszych pracowników od 1994 roku w czasie ich zatrudnienia na Uczelni. Do roku 1994 publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Bazę można przeszukiwać za pomocą następujących kryteriów: według słów z tytułu publikacji, słów kluczowych, nazwiska pracownika, według roku publikacji, oznaczenia odpowiedzialności i in. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 89/2015 - w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Informacje dotyczące rejestracji dorobku są dostępne na stronie:
    Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego